Honeybee Democracy      

                                                                                                                                       

I samarbete med Adam Seid Tahir
En videoinstallation bestående av tre filmer föreställande dansaren  Adam Seids Tahir tolkning av Bidans.
Bidans är en term som används av biuppfödare och entomologer för att beskriva de rörelser som honungsbin utför för att visa andra bin i samma kupa i vilken riktning och på vilket avstånd det finns nektar, pollen och ibland även vatten.  Biet dansar i en åtta; en informationsgivande mittlinje och två bågar, som det alternerar mellan vid varje varv. Vinkeln mellan mittlinjen och lodlinjen i bikupan anger vinkeln från solen till näringskällan. När biet går i mittlinjen skakar det på bakkroppen, dels för att särskilja denna linje från de båda bågarna, och dels för att ange avståndet till näringskällan; ju fler skakningar desto kortare avstånd. Även hastigheten spelar in, då fortare dans innebär kortare avstånd. Ju bättre/större näringskällan är, desto längre tid dansar biet. Även vid denna dansform avger biet doft- och smakprov så de övriga bina förstår vad för slags näring som det dansande biet hittat. Efter att biet  framfört sin dans tar de övriga bina i kupan ett demokratiskt beslut baserat på informationen. 

2018